Spotkanie z Romanem Czejarkiem w GBP w Klonowej

17 października na godzinę 17.00 do GBP w Klonowej dotarł niecodzienny gość - dziennikarz, radiowiec, pisarz, fotograf, konferansjer – Roman Czejarek - kojarzony przede wszystkim z Programem 1 Polskiego Radia i „Latem z Radiem”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w naszej bibliotece od ponad dwóch lat.  Pan Roman oczarował wszystkich przybyłych gości swoją elokwencją, wiedzą, inteligencją, urokiem osobistym, skromnością, poczuciem humoru… i można by tak wymieniać w nieskończoność. Opowiadał o kulisach pracy w radiu, przytaczał zabawne sytuacje zza mikrofonu i zza sceny, sypał anegdotami jak z rękawa, mówił o blaskach i cieniach bycia rozpoznawalnym, o swoich zainteresowaniach – pasjonuje się m.in. historią swojego rodzinnego miasta Szczecina. Dzięki temu powstały takie publikacje jak: „Sekrety Szczecina”, „Sekrety Pomorza Zachodniego” czy „Kolorowy Szczecin”. Warto również wspomnieć o książce pt. „Moje Lato z Radiem” i „Polska według Czejarka”. Pan Roman jest również miłośnikiem dalekich podróży i to stało się tematem przewodnim spotkania. Opowiedział i zilustrował nam swoje wyprawy na Kubę, do Peru, Laosu, Afganistanu. Najwięcej czasu poświęcił opowieściom i anegdotom na temat wyprawy badawczej na dno Kanionu Colca w Ameryce Południowej. Na koniec nie zabrakło oczywiście indywidualnych rozmów z gościem, autografów w jego książce oraz wspólnego, grupowego zdjęcia. Nasz gość opowiadał w sposób tak ciekawy i interesujący, że jak sam powiedział „zbliżyliśmy się do kolejnego rekordu długości spotkania”. Dziękujemy serdecznie za przybycie oraz przyjazną atmosferę Panu Romanowi i wszystkim uczestnikom tegoż spotkania!

 

 

 

Podsumowanie projektu "Z książką w podróż przez świat"

11 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Klonowej nastąpiło podsumowanie projektu „Z KSIĄŻKĄ W PODRÓŻ PRZEZ ŚWIAT” zorganizowanego przez Łódzki Dom Kultury Instytucję Samorządu Województwa Łódzkiego i Gminną Bibliotekę Publiczną w Klonowej w ramach współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2018 r. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście – m. in. Pani Wiesława Sujecka – prezes PTTK w Sieradzu, przedstawiciele samorządu Gminy Klonowa oraz instytucji i organizacji z terenu gminy, Panie: Danuta Rabikowska-Foryś  i Anna Wolska – członkinie jury konkursu plastycznego, przedstawiciele Grona Pedagogicznego w Klonowej,  rodzice dzieci biorących czynny udział w projekcie, a przede wszystkim uczniowie Zespołu Szkół w Klonowej – główni uczestnicy projektu.

Spotkanie rozpoczęła prelekcja o historii i walorach krajoznawczych gminy Klonowa wygłoszona przez Panią Wiesławę Sujecką. Zgromadzeni goście wysłuchali prelekcji w skupieniu i z ogromną ciekawością. Pani Sujecka opowiadała o historii Klonowej z takim zaangażowaniem, że można by jej słuchać w nieskończoność…

Kolejnym punktem programu było podsumowanie projektu, którego dokonała Pani Agnieszka Musialska – dyrektor GBP i GOK w Klonowej. Przypomniała wszystkim zgromadzonym, z jakimi zadaniami zmierzyły się placówki kultury. Było to m.in. spotkanie z podróżnikiem – Panem Sebastianem Bielakiem, na które z wielką chęcią przybyła młodzież Zespołu Szkół w Klonowej. Młodzi mieli okazje wysłuchać autorskiej prelekcji multimedialnej pt. „Pieniny. Góry rzeźbione wiatrem i wodą” wygłoszonej przez zaproszonego gościa.

Kolejnym działaniem projektu był międzygminny konkurs recytatorski, który miał miejsce 5 października. Zakładał on recytację fragmentu prozy opisującej piękno przyrody polskiej. Jury wyłoniło 3 miejsca w trzech kategoriach wiekowych. Wszyscy uczestnicy, a było ich 20, otrzymali nagrody zakupione ze środków ŁDK oraz GKRPA w Klonowej.  

Ostatnim działaniem, choć równie ważnym, był konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III i IV-VI z Zespołu Szkół w Klonowej. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej piękno przyrody opisanej w wybranej przez siebie książce. Oceny prac dokonało profesjonalne jury 4 października. Uczestnicy tegoż konkursu czekali z niecierpliwością na ogłoszenie wyników aż do dnia podsumowania projektu. Zaproszeni goście mogli podziwiać pokonkursową wystawę prac plastycznych.

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się w pracę nad projektem. Dzięki Wam mieliśmy okazję uczestniczyć wraz z dziećmi i młodzieżą w jakże fascynującej podróży po Polsce.

Konkurs recytatorski "Z książką w podróż przez świat"

5 października 2018 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej odbył się konkurs recytatorski pt. „Z KSIĄŻKĄ W PODRÓŻ PRZEZ ŚWIAT” w ramach współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2018 roku zorganizowany przez Łódzki Dom Kultury Instytucję Samorządu Województwa Łódzkiego i Gminną Bibliotekę Publiczną w Klonowej. Uroczystego otwarcia dokonała Pani Agnieszka Musialska – dyrektor GBP i GOK w Klonowej, dziękując wszystkim za przybycie, a jednocześnie życząc młodym artystom powodzenia.

Głównym zamierzeniem konkursu była recytacja fragmentu poezji lub prozy opisującej piękno przyrody polskiej. Do udziału zaproszone zostały ościenne instytucje kultury, przy czym chęć udziału w tegorocznym konkursie zgłosiły trzy placówki: Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie, Gminna Biblioteka Publiczna w Brąszewicach oraz Zespół Szkół w Klonowej reprezentując Gminną Bibliotekę Publiczną w Klonowej. Łącznie zaprezentowało się 20 uczestników.

Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniało Jury w składzie:

  • Pani Maria Duszka – poetka, dziennikarka, animatorka kultury, bibliotekarka, założycielka Koła Literackiego „Anima”;

  • Pani Halina Kozłowska – Przewodnicząca Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Klonowa,

  • Pani Ewa Kędzia – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klonowej.

Uczestnicy I (kl. I – III) i II (kl. IV – VI) kategorii wiekowej wyrecytowali utwór poetycki, natomiast uczniowie kl. VII, VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum (III kategoria wiekowa) wygłosili fragment prozy. Młodzi aktorzy zaprezentowali swój kunszt recytatorski, a także umiejętności, nad którymi pilnie pracowali wspólnie ze swoimi opiekunami merytorycznymi.  Jury ocieniało dobór tekstów, interpretację, kulturę słowa, opanowanie pamięciowe utworu oraz indywidualny wyraz artystyczny. Wybór najlepszej trójki w każdej 

z kategorii był niełatwy, ponieważ wszyscy pokazali wysoki poziom recytacji.  Jury stanęło przed nie lada wyzwaniem, by wybrać najlepszych.

W I kategorii wiekowej – klas I-III kolejne miejsca zajęli:

I miejsce – Agata Szczepaniak

II miejsce – Kacper Piekarek

III miejsce – Julia Łączna

W II kategorii wiekowej – klas IV –VI:

I miejsce – Patrycja Miłek

II miejsce – Hanna Domagalska

III miejsce – Daria Brzezowska

W III kategorii wiekowej – klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum:

I miejsce – Maciej Ludziejewski

II miejsce – Natalia Kaczmarek

III miejsce – Aleksandra Jaros

Na laureatów konkursu czekały atrakcyjne rzeczowe nagrody oraz dyplomy. Pozostali recytatorzy również otrzymali dyplomy w ramach podziękowania, a także drobne upominki. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział konkursie, gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów. Zasługujecie na słowa podziwu i uznania!

Spotkanie z podróżnikiem Sebastianem Bielakiem

 „Pieniny. Góry rzeźbione wiatrem i wodą” – spotkanie z podróżnikiem Sebastianem Bielakiem.

2 października 2018 r., na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej, do Klonowej przybył niecodzienny gość - p. Sebastian R. Bielak - wykładowca akademicki, fotograf, autor książek, artykułów i reportaży o tematyce przyrodniczo-podróżniczej, a przede wszystkim z zamiłowania przyrodnik i podróżnik. Zaprezentował on najstarszym klasom Zespołu Szkół w Klonowej swoją autorską prelekcję multimedialną pt. „Pieniny. Góry rzeźbione wiatrem i wodą”. Spotkanie to było częścią projektu „Z książką w podróż przez świat” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Klonowej we współpracy z Łódzkim Domem Kultury w ramach współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2018 r.

Autor przedstawił prezentację multimedialną ukazującą piękno Pienin, podczas której przytaczał opowieści, ciekawostki i przygody, jakie spotkały go podczas wypraw. Zebrani mogli zgłębić wiedzę dotyczącą przyrody Pienińskiego Parku Narodowego. Oprócz tego przyrodnik zasypywał młodych praktycznymi informacjami potrzebnymi każdemu turyście do przyjemnego i bezpiecznego zwiedzania gór,  m.in. dotyczącymi infrastruktury parku czy regionalnej kuchni. Projekcja filmu przyrodniczego pozwoliła uczestnikom przekonać się na własne oczy o pięknie krajobrazu oraz wielu atrakcjach turystycznych Pienin i okolic. Gość, bazując na własnym doświadczeniu i swoich przygodach, wprost zaczarował klonowską młodzież opowieściami o pięknie polskiej fauny i flory, w szczególności występującej po polskiej stronie Pienińskiego Parku Narodowego.

90 minut minęło zaskakująco szybko i przyszedł czas rozstać się z Pieninami i innymi walorami polskiej przyrody. Mamy nadzieję, że zebrani widzowie zapamiętają to spotkanie nie tylko jako niezwykle sympatyczne, ale przede wszystkim jako niecodzienną lekcję geografii i przyrody.

Piknik historyczny "Folwark nad Strugą"

Kolejne, po wydaniu kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach” poświęconego w całości naszej gminie, działanie mające na celu przybliżenie historii Klonowej i okolic podjęła nasza biblioteka. Dzięki wiedzy historycznej i umiejętnościom rekonstruktorskim członków Bractwa Rycerskiego Ziemi Sieradzkiej, które było współorganizatorem „Pikniku historycznego Folwark nad Strugą”, mieszkańcy gminy Klonowa, przybyli w sobotnie popołudnie do parku podworskiego w Górce Klonowskiej, przenieśli się do Klonowej z dawnych czasów. Mogli obejrzeć scenki odtwarzające np. inscenizację uczty staropolskiej opracowanej na podstawie zapisów z XVII i XVIII wieku - prezentującej relacje między posiadaczami ziemskimi, zobaczyć prezentację ubioru rycerza oraz zwadę w karczmie z pokazem fechtunku, mieli możliwość podziwiać pięknie stroje historyczne, zasiąść w karczmie przy stole i pogadać z panami szlachtą lub uciskanymi chłopami, zagrać w gry strategiczne, odwiedzić stoiska rzemieślnicze, uczestniczyć w prelekcji o najdawniejszych dziejach Klonowej oraz wysłuchać koncertu muzyki dawnej. Dla chętnych przygotowano także coś dla ciała, mianowicie pyszności z klonowskiej kuchni przyrządzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa. Podczas imprezy rozstrzygnięto konkurs, ogłoszony dla rekonstruktorów, na najlepiej odtworzoną postać historyczną.

Piknik miał formę imprezy plenerowej, podczas której goście mieli przede wszystkim dobrze się bawić w miłej i swobodnej atmosferze. Był on jednak także doskonałą sposobnością, aby uchwycić „przemycane” w lekki i bardzo przystępny sposób informacje dotyczące wydarzeń historycznych. Usłyszeliśmy na przykład o tym, że jeszcze w XV wieku powstała jedna z wsi obecnej gminy Klonowa – Leliwa. Nazwa tej wsi wiąże się z herbem Leliwa, którym pieczętował się ród Tarnowskich, a właśnie Tarnowscy dzierżawili Klonowe w wieku XV. I o tym, że w XVI wieku na terenie Klonowej było kilkanaście młynów. Dzięki lustracjom, które spisywano od XVI wieku znamy dane młynarzy, którzy je wówczas prowadzili – była mowa m.in. o Grzybie, Larze, Czekaju. Także o tym, jak to w XVII wieku kwitł klonowski pierwszy przemysł, a to za sprawą kuźnic, które w tym czasie już prężnie działały – dowiedzieliśmy się, iż osoby w nich pracujące nie były zobowiązane do żadnej pańszczyzny, czyli nie byli to chłopi – byli to raczej pracownicy rekrutujący się z cechów kowalskich z pobliskich miast: Sieradza, Wieruszowa, później także Złoczewa. Na zakończenie swojej, niezwykle ciekawej opowieści o historycznej Klonowej, pan Michał Szymański przytoczył wybrane legendy związane z Klonową, w tym tę spisaną przez Kolberga dotyczącą wzniesienia w okolicach Klonowej, z którego miało ponoć wychodzić demoniczne wojsko duchów śpiewające jedną z wersji pieśni żołnierskiej „Idzie żołnierz borem, lasem”.

Ta wyjątkowa, inna niż wszystkie dotychczasowe w naszej gminie, plenerowa impreza kulturalna – szczególna ze względu na jej walory edukacyjne - mogła odbyć się dzięki przychylności, wsparciu i zaangażowaniu wielu osób, instytucji i organizacji: Starosty Powiatu Sieradzkiego, Wójta Gminy Klonowa, Prezesa Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Klonowa, Nadleśnictwa Złoczew, druhów strażaków z OSP w Owieczkach. Dziękują serdecznie Organizatorzy: Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej i Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej. 

Piknik odbył się 28 lipca 2018 r. w Górce Klonowskiej gm. Klonowa.

 

Spotkanie z Krzysztofem Piersą

Sala GOK-u pękała dziś w szwach. Gościem naszym był autor książek „Komputerowy ćpun” i „Trener marzeń”, dziennikarz telewizyjny i internetowy, trener E-sportowy, Youtuber – pan Krzysztof Piersa, człowiek, który zrealizował już 97 procent własnych życiowych marzeń. O tym, że spotkanie podobało się młodzieży świadczyć może fakt, iż słuchała ona gościa w ogromnym skupieniu, z entuzjazmem zaś reagowała na przytaczane nazwy gier i sytuacje ze świata Internetu. Pan Krzysztof mówił o tym, jak łatwo jest przekroczyć granicę między dobrą rozrywką a uzależnieniem. Nie dawał „złotych rad” - przytaczał przykłady z życia własnego i swoich znajomych.

Serdecznie dziękujemy naszemu Gościowi za przybycie, a młodzieży życzymy owocnych przemyśleń i realizacji marzeń!

Książki Pana Krzysztofa już za kilka dni będą dostępne w naszej bibliotece – ZAPRASZAMY !!!

Spotkanie odbyło się 24.04.2018 r.