Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2018 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej po raz kolejny zakwalifikowała się do Projektu ogłoszonego przez Łódzki Dom Kultury w ramach Współorganizacji Projektów Kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2018 roku.

Współorganizowany projekt nosi nazwę "Z książką w podróż przez świat" i trwał będzie od 20 sierpnia do 12 października 2018 roku.

Adresatami Projektu są mieszkańcy gminy Klonowa. Główną grupą docelową są dzieci i młodzież w wieku 10 – 16 lat (uczniowie Zespołu Szkół w Klonowej oraz uczestnicy zajęć teatralnych organizowanych przez okoliczne placówki kultury). Pośrednio w Projekcie uczestniczyć będą chętni (także dorośli) mieszkańcy gminy, którzy zechcą wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ramach jego realizacji (np. impreza podsumowująca).

Głównym celem Projektu jest aktywizacja młodych ludzi do udziału w wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych proponowanych przez małe instytucje kulturalne, jaką jest nasza biblioteka, jak i instytucje kultury w miastach, stwarzające większe możliwości. Projekt pozwoli na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz zaspokojenie ich potrzeb edukacyjno-artystycznych. Będzie okazją do integracji regionu oraz do unowocześnienia oferty placówki -  działania edukacyjne związane z podróżami nigdy nie były jeszcze realizowane.

W ramach Projektu zaplanowano działania skupione wokół tematyki związanej z podróżami i książką. Aby pokazać młodym uczestnikom projektu prawdziwość powiedzenia, że „podróże kształcą” zaplanowano spotkanie z podróżnikiem, jakiego znają tylko z ekranu telewizyjnego. Spotkanie to będzie ogromnym wydarzeniem w skali gminy, w związku z tym będzie ono miało charakter otwarty -także dla innych chętnych osób. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa książek podróżniczych.

Kolejnym działaniem jest konkurs „Piękna nasza Polska cała” o zasięgu międzygminnym, skierowany do okolicznych placówek kultury (bibliotek i ośrodków kultury). Zakłada on recytację fragmentu prozy opisującej piękno przyrody polskiej. Dla podniesienia rangi konkursu, zaplanowano udział w składzie jury profesjonalnego aktora.

Następne działanie zakłada organizację konkursu plastycznego dla uczniów klas IV-VI. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej piękno przyrody opisane w wybranej książce. Oceny prac dokona jury składające się z artystów plastyków z terenu powiatu. Konkurs zostanie przeprowadzony w partnerstwie z Zespołem Szkół w Klonowej, którego zadaniem będzie zorganizowanie zajęć plastycznych w plenerze.

Impreza podsumowująca pod nazwą „Festiwal Podróży” Projekt będzie wydarzeniem związanym z tematyką podróży przewijającą się przez cały czas jego trwania. Podczas niej odbędzie się prezentacja działań projektowych oraz wręczenie nagród w konkursie plastycznym. Pokonkursowa wystawa prac plastycznych będzie dodatkową atrakcją. Jednym z punktów programu będzie prelekcja członka PTTK w Sieradzu o tradycji ruchu krajoznawczo – turystycznego w powiecie sieradzkim.