REGULAMIN KONKURSU DO POBRANIA

ZGODA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ DO POBRANIA

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej, z siedzibą przy ul. Czajkowskiej 1A, 98-273 Klonowa.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klonowej jest Pan Wojciech Urbański Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Konkursu plastycznego „Zdarzyło się w bibliotece”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klonowej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo!

 W związku z bardzo dużą ilością zakażeń koronawirusem

zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego z 4 listopada b.r. oraz rekomendacją Biblioteki Narodowej

Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej
zostaje zamknięta dla Czytelników

od 7 (sobota) do 29 listopada (niedziela) 2020 roku.

O wszelakich zmianach będziemy informować na bieżąco.

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 43 820 82 83.