Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2014. Priorytet 1.

PROGRAM „ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK” PRIORYTET 1

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" jest wieloletnim programem realizowanym w ramach zadań własnych Biblioteki Narodowej.

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w roku 2014 wynosi 20 mln zł, w tym 1/3 kwoty dotacji na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.

W 2014 roku GBP w Klonowej otrzymała na zakup książek z tego programu kwotę 3200 zł. Decyzją Ministra w roku 2014 jedną trzecią dotacji przeznaczyliśmy na zakup nowości dla dzieci i młodzieży.