Wyniki naboru.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informuję, że w wyniku ogłoszenia z dnia 19.04.2022 r. o naborze na stanowisko młodszego bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klonowej aplikację dostarczył 1 kandydat. Zgłoszona kandydatura nie spełnia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu ze względu na brak wymaganych dokumentów aplikacyjnych (oświadczeń wymienionych w ogłoszeniu o naborze).

Wobec zgłoszenia się do konkursu tylko jednego kandydata, który nie spełnia wymogów formalnych, nie dokonano wyboru kandydata na stanowisko młodszego bibliotekarza.

Dyrektor GBP w Klonowej
Natalia Kiełbaska