11 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Klonowej nastąpiło podsumowanie projektu „Z KSIĄŻKĄ W PODRÓŻ PRZEZ ŚWIAT” zorganizowanego przez Łódzki Dom Kultury Instytucję Samorządu Województwa Łódzkiego i Gminną Bibliotekę Publiczną w Klonowej w ramach współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2018 r. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście – m. in. Pani Wiesława Sujecka – prezes PTTK w Sieradzu, przedstawiciele samorządu Gminy Klonowa oraz instytucji i organizacji z terenu gminy, Panie: Danuta Rabikowska-Foryś  i Anna Wolska – członkinie jury konkursu plastycznego, przedstawiciele Grona Pedagogicznego w Klonowej,  rodzice dzieci biorących czynny udział w projekcie, a przede wszystkim uczniowie Zespołu Szkół w Klonowej – główni uczestnicy projektu.

Spotkanie rozpoczęła prelekcja o historii i walorach krajoznawczych gminy Klonowa wygłoszona przez Panią Wiesławę Sujecką. Zgromadzeni goście wysłuchali prelekcji w skupieniu i z ogromną ciekawością. Pani Sujecka opowiadała o historii Klonowej z takim zaangażowaniem, że można by jej słuchać w nieskończoność…

Kolejnym punktem programu było podsumowanie projektu, którego dokonała Pani Agnieszka Musialska – dyrektor GBP i GOK w Klonowej. Przypomniała wszystkim zgromadzonym, z jakimi zadaniami zmierzyły się placówki kultury. Było to m.in. spotkanie z podróżnikiem – Panem Sebastianem Bielakiem, na które z wielką chęcią przybyła młodzież Zespołu Szkół w Klonowej. Młodzi mieli okazje wysłuchać autorskiej prelekcji multimedialnej pt. „Pieniny. Góry rzeźbione wiatrem i wodą” wygłoszonej przez zaproszonego gościa.

Kolejnym działaniem projektu był międzygminny konkurs recytatorski, który miał miejsce 5 października. Zakładał on recytację fragmentu prozy opisującej piękno przyrody polskiej. Jury wyłoniło 3 miejsca w trzech kategoriach wiekowych. Wszyscy uczestnicy, a było ich 20, otrzymali nagrody zakupione ze środków ŁDK oraz GKRPA w Klonowej.  

Ostatnim działaniem, choć równie ważnym, był konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III i IV-VI z Zespołu Szkół w Klonowej. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej piękno przyrody opisanej w wybranej przez siebie książce. Oceny prac dokonało profesjonalne jury 4 października. Uczestnicy tegoż konkursu czekali z niecierpliwością na ogłoszenie wyników aż do dnia podsumowania projektu. Zaproszeni goście mogli podziwiać pokonkursową wystawę prac plastycznych.

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się w pracę nad projektem. Dzięki Wam mieliśmy okazję uczestniczyć wraz z dziećmi i młodzieżą w jakże fascynującej podróży po Polsce.