Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej gromadzi, opracowuje i udostępnia księgozbiór dla dorosłych, dzieci i młodzieży obejmujący literaturę piękną oraz wydawnictwa popularno - naukowe.

W czytelni znajdują się najwartościowsze zbiory z różnych dziedzin wiedzy (encyklopedie, słowniki, informatory, albumy, atlasy, itp.), z których można korzystać na miejscu oraz bogaty zbiór regionaliów.

Biblioteka udziela informacji zarówno czytelnikom indywidualnym, jak i instytucjom:

 • Pomaga w znalezieniu książek o interesujących czytelnika zagadnieniach;
 • Wyszukuje materiały związane z rocznicami państwowymi  literackimi,  kulturalnymi;
 • Pomaga w wyszukiwaniu materiałów do opracowania referatów, wystaw, wypracowań szkolnych;
 • Gromadzi i udostępnia zainteresowanym informacje  dotyczące  Klonowej  i  regionu.

Biblioteka organizuje we współpracy z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi:

 • Odczyty,
 • Wieczornice,
 • Spotkania autorskie,
 • Lekcje biblioteczne,
 • Wystawy książek,
 • Konkursy literackie,
 • Wycieczki wprowadzające dla najmłodszych

W Bibliotece znajdują się 3 stanowiska komputerowe dla czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu. Oprócz tego wszyscy, którzy potrzebują mogą również skorzystać z drukarki kolorowej i skanera.