Piknik historyczny "Folwark nad Strugą"

Zaproszenie na etiudę teatralną

Warsztaty teatralne

Dzień Bibliotek w Klonowej

Tydzień Bibliotek w Klonowej

Multimasking - warsztaty Mary Kay