„W 1659 r. wymieniono dwie kuźnice, tym razem w Klonowej; ponieważ nazywały się tak samo, jak te znane z 1616 r., najprawdopodobniej mamy do czynienia z tymi samymi ośrodkami. Znajdowały się one blisko siebie, w połowie odległości między Klonową a Brąszewicami, nad rzeką Łużycą; dziś obszar ten należy do wsi Kuźniczka. Jedna z nich – Błońska – była prawdziwym zakładem przemysłowym.” – czytamy w artykule „Kuźnice klonowskie w przemysłowym krajobrazie Ziemi Sieradzkiej” (Na Sieradzkich Szlakach 2/126/2017/XXXII). O tych właśnie kuźnicach opowiadał, podczas sobotniego spotkania w bibliotece, autor artykułu - archeolog, Wiceprezes Bractwa Rycerskiego Ziemi Sieradzkiej – Michał Szymański. Dziękujemy serdecznie Prelegentowi i wszystkim przybyłym. Już dziś, dla zainteresowanych, mamy informację, że w panach biblioteki są kolejne tematy związane z Naszą Małą Historią

Działań skupionych wokół historii Klonowej nasza biblioteka podejmowała już kilka. Zaliczyć do nich z pewnością można wystawę pt. „Szczepan Mucha – klonowski rzeźbiarz ludowy”, Projekt „Spotkajmy się z historią” - współorganizowany z Łódzkim Domem Kultury, wydanie kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach” w całości poświęconego naszej gminie oraz edukacyjny piknik historyczny „Folwark nad strugą”.

30.03.2019 r.