5 października 2018 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej odbył się konkurs recytatorski pt. „Z KSIĄŻKĄ W PODRÓŻ PRZEZ ŚWIAT” w ramach współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2018 roku zorganizowany przez Łódzki Dom Kultury Instytucję Samorządu Województwa Łódzkiego i Gminną Bibliotekę Publiczną w Klonowej. Uroczystego otwarcia dokonała Pani Agnieszka Musialska – dyrektor GBP i GOK w Klonowej, dziękując wszystkim za przybycie, a jednocześnie życząc młodym artystom powodzenia.

Głównym zamierzeniem konkursu była recytacja fragmentu poezji lub prozy opisującej piękno przyrody polskiej. Do udziału zaproszone zostały ościenne instytucje kultury, przy czym chęć udziału w tegorocznym konkursie zgłosiły trzy placówki: Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie, Gminna Biblioteka Publiczna w Brąszewicach oraz Zespół Szkół w Klonowej reprezentując Gminną Bibliotekę Publiczną w Klonowej. Łącznie zaprezentowało się 20 uczestników.

Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniało Jury w składzie:

  • Pani Maria Duszka – poetka, dziennikarka, animatorka kultury, bibliotekarka, założycielka Koła Literackiego „Anima”;

  • Pani Halina Kozłowska – Przewodnicząca Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Klonowa,

  • Pani Ewa Kędzia – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klonowej.

Uczestnicy I (kl. I – III) i II (kl. IV – VI) kategorii wiekowej wyrecytowali utwór poetycki, natomiast uczniowie kl. VII, VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum (III kategoria wiekowa) wygłosili fragment prozy. Młodzi aktorzy zaprezentowali swój kunszt recytatorski, a także umiejętności, nad którymi pilnie pracowali wspólnie ze swoimi opiekunami merytorycznymi.  Jury ocieniało dobór tekstów, interpretację, kulturę słowa, opanowanie pamięciowe utworu oraz indywidualny wyraz artystyczny. Wybór najlepszej trójki w każdej 

z kategorii był niełatwy, ponieważ wszyscy pokazali wysoki poziom recytacji.  Jury stanęło przed nie lada wyzwaniem, by wybrać najlepszych.

W I kategorii wiekowej – klas I-III kolejne miejsca zajęli:

I miejsce – Agata Szczepaniak

II miejsce – Kacper Piekarek

III miejsce – Julia Łączna

W II kategorii wiekowej – klas IV –VI:

I miejsce – Patrycja Miłek

II miejsce – Hanna Domagalska

III miejsce – Daria Brzezowska

W III kategorii wiekowej – klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum:

I miejsce – Maciej Ludziejewski

II miejsce – Natalia Kaczmarek

III miejsce – Aleksandra Jaros

Na laureatów konkursu czekały atrakcyjne rzeczowe nagrody oraz dyplomy. Pozostali recytatorzy również otrzymali dyplomy w ramach podziękowania, a także drobne upominki. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział konkursie, gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów. Zasługujecie na słowa podziwu i uznania!