Kolejne, po wydaniu kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach” poświęconego w całości naszej gminie, działanie mające na celu przybliżenie historii Klonowej i okolic podjęła nasza biblioteka. Dzięki wiedzy historycznej i umiejętnościom rekonstruktorskim członków Bractwa Rycerskiego Ziemi Sieradzkiej, które było współorganizatorem „Pikniku historycznego Folwark nad Strugą”, mieszkańcy gminy Klonowa, przybyli w sobotnie popołudnie do parku podworskiego w Górce Klonowskiej, przenieśli się do Klonowej z dawnych czasów. Mogli obejrzeć scenki odtwarzające np. inscenizację uczty staropolskiej opracowanej na podstawie zapisów z XVII i XVIII wieku - prezentującej relacje między posiadaczami ziemskimi, zobaczyć prezentację ubioru rycerza oraz zwadę w karczmie z pokazem fechtunku, mieli możliwość podziwiać pięknie stroje historyczne, zasiąść w karczmie przy stole i pogadać z panami szlachtą lub uciskanymi chłopami, zagrać w gry strategiczne, odwiedzić stoiska rzemieślnicze, uczestniczyć w prelekcji o najdawniejszych dziejach Klonowej oraz wysłuchać koncertu muzyki dawnej. Dla chętnych przygotowano także coś dla ciała, mianowicie pyszności z klonowskiej kuchni przyrządzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa. Podczas imprezy rozstrzygnięto konkurs, ogłoszony dla rekonstruktorów, na najlepiej odtworzoną postać historyczną.

Piknik miał formę imprezy plenerowej, podczas której goście mieli przede wszystkim dobrze się bawić w miłej i swobodnej atmosferze. Był on jednak także doskonałą sposobnością, aby uchwycić „przemycane” w lekki i bardzo przystępny sposób informacje dotyczące wydarzeń historycznych. Usłyszeliśmy na przykład o tym, że jeszcze w XV wieku powstała jedna z wsi obecnej gminy Klonowa – Leliwa. Nazwa tej wsi wiąże się z herbem Leliwa, którym pieczętował się ród Tarnowskich, a właśnie Tarnowscy dzierżawili Klonowe w wieku XV. I o tym, że w XVI wieku na terenie Klonowej było kilkanaście młynów. Dzięki lustracjom, które spisywano od XVI wieku znamy dane młynarzy, którzy je wówczas prowadzili – była mowa m.in. o Grzybie, Larze, Czekaju. Także o tym, jak to w XVII wieku kwitł klonowski pierwszy przemysł, a to za sprawą kuźnic, które w tym czasie już prężnie działały – dowiedzieliśmy się, iż osoby w nich pracujące nie były zobowiązane do żadnej pańszczyzny, czyli nie byli to chłopi – byli to raczej pracownicy rekrutujący się z cechów kowalskich z pobliskich miast: Sieradza, Wieruszowa, później także Złoczewa. Na zakończenie swojej, niezwykle ciekawej opowieści o historycznej Klonowej, pan Michał Szymański przytoczył wybrane legendy związane z Klonową, w tym tę spisaną przez Kolberga dotyczącą wzniesienia w okolicach Klonowej, z którego miało ponoć wychodzić demoniczne wojsko duchów śpiewające jedną z wersji pieśni żołnierskiej „Idzie żołnierz borem, lasem”.

Ta wyjątkowa, inna niż wszystkie dotychczasowe w naszej gminie, plenerowa impreza kulturalna – szczególna ze względu na jej walory edukacyjne - mogła odbyć się dzięki przychylności, wsparciu i zaangażowaniu wielu osób, instytucji i organizacji: Starosty Powiatu Sieradzkiego, Wójta Gminy Klonowa, Prezesa Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Klonowa, Nadleśnictwa Złoczew, druhów strażaków z OSP w Owieczkach. Dziękują serdecznie Organizatorzy: Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej i Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej. 

Piknik odbył się 28 lipca 2018 r. w Górce Klonowskiej gm. Klonowa.